کمیته توانمندسازی

1402/8/2 0:0

 شرح وظایف کمیته توانمندسازی

 نیاز سنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیأت علمی دانشکده در جهت توانمندسازی آموزشی

 طرح و برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی در توسعه فرآیند آموزش با همکاری مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه

 توسعه تواناییهای اساتید دانشکده در زمینه تکنولوژی آموزشی
 برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز اساتید با همکاری مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه
 پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان
 مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز
 جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه
 تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت‌های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
 ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
 برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

 

اعضا کمیته توانمندسازی

دکتر منصور ضیائی-دبیر کمیته

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده- عضو کمیته

دکتر سیدمحمدهادی امامت- عضو کمیته

دکتر شبنم سالک زمانی- عضو کمیته

 

کلمات کلیدی:
کمیته.توانمند.سازی     شرح.وظایف     EDO    

تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >