کمیته ارزشیابی

1402/8/2 0:0

 شرح وظایف کمیته ارزشیابی

 همکاری در انجام ارزشیابی جامع آموزشی سالانه اعضاء هیات علمی بر اساس سیاست‌های دانشگاه

 استخراج نمرات کل ارزشیابی اساتید جهت ارتقا و ترفیع پایه مطابق فرمول ارسال شده از EDC وثبت نتایج در پرونده اساتید 

 بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضاء و مقایسه زمانی عملکرد اعضای هیئت علمی از نظر ارزشیابی

 همکاری در انجام ارزشیابی های درونی و بیرونی گروههای آموزشی با نظارت EDC

 همکاری با گروههای آموزشی جهت تعیین شاخصها و استانداردهای آموزشی و آماده سازی آن ها جهت رتبه بندی و اعتبار سنجی

 ارائه گزارش وضعیت شاخصهای آموزشی فوق الذکر به ریاست دانشکده و EDC

 بازنگری فرمهای ارزشیابی جامع اساتید با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی و ارسال به EDC

 ترغیب دانشجویان جدیدالورود جهت مشارکت فعال در ارزشیابی اساتید و آموزش نحوه صحیح ارزشیابی به آنها

 پایش و ارزیابی فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 طراحی برنامه مدون برای استاندارسازی و ارتقای کیفیت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

اعضا کمیته ارزشیابی

دکتر منصور ضیائی-دبیر کمیته

دکتر حسین ارفعی نیا-عضو کمیته

دکتر رحیم طهماسبی- عضو کمیته

دکتر حدیث تنگستانی- عضو کمیته

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده- عضو کمیته

دکتر محسن امیدوار- عضو کمیته

مهندس جمال جمشیدی- عضو کمیته

گل ناز امیر امینی- عضو کمیته

آنیتا اسلامی- عضو کمیته

محمد درویشی- عضو کمیته

 

کلمات کلیدی:
کمیته.ارزشیابی     شرح.وظایف     EDO    

تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >