کمیته اعتباربخشی

1402/8/2 0:0

 شرح وظایف کمیته اعتباربخشی

 همکاری با EDC برای انجام خودارزیابی دانشکده و گروه‌های آموزشی آن مطابق با راهنمای اعتباربخشی موسسات آموزشی

 برگزاری جلسات منظم و مستمر گروه‌های آموزشی به منظور تکمیل فرم های خودارزیابی

 ارائه مشاوره و مشارکت با گروه های آموزشی به منظور انجام هرچه بهتر خودارزیابی

 تهیه فرم بهبود کیفیت و برنامه عملیاتی به منظور رفع نواقص احتمالی در خودارزیابی

 ارسال گزارش کلی از انجام خودارزیابی با EDC

 بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص سنجه های اعتبار بخشی آموزشی و اطلاع رسانی به ریاست دانشکده و یا معاون آموزشی دانشکده در خصوص رفع مشکلات

هدف کوتاه مدت:
 با توجه به برنامه ی اعتبار بخشی دانشگاه در سال جاری هدف کوتاه مدت عملی تهیه مستندات مربوطه با توجه به سنجه های اعتبار بخشی، رفع نواقص و به روز رسانی آن می باشد

 

اعضا کمیته اعتباربخشی

دکتر منصور ضیائی-دبیر کمیته

دکتر حسین ارفعی نیا-عضو کمیته

دکتر رحیم طهماسبی- عضو کمیته

دکتر حدیث تنگستانی- عضو کمیته

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده- عضو کمیته

دکتر محسن امیدوار- عضو کمیته

عظیمه خدامی نسب-عضو کمیته

آنیتا اسلامی-عضو کمیته

مهندس فرزانه نصرزاده-عضو کمیته

فاطمه پوربهی-عضو کمیته

مهندس جمال  جمشیدی- عضو کمیته

سلیمه محمدی-عضو کمیته

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     کمیته.اعتباربخشی     EDO    

تاریخ بروز رسانی:   7 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >