شورای تحصیلات تکمیلی

1402/8/2 0:0
شرح.وظایف تحصیلات.تکمیلی

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

1.      تصویب فرآیند پروپزال و پایان نامه جهت تسهیل در امور پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2.      اخذ گزارش از گروههای آموزشی در خصوص میزان استقرار استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی

3.      تسهیل امور اجرایی مربوط به برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و نظارت بر نحوه اجرای آنها

4.      تصویب تقویم سالیانه ژورنال کلابهای آموزشی دانشکده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید ناظر آنها

5.      تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه ها

6.      تصویب اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی برای پایان نامه ها

7.      بررسی درخواست­ها و رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر سیدعنایت هاشمی

دکتر منصور ضیائی

دکتر حسین ارفعی نیا

دکتر رحیم طهماسبی

دکتر حدیث تنگستانی

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده

دکتر محسن امیدوار

آنیتا اسلامی


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >