شورای اساتید مشاور

1402/8/2 0:0

اعضای شورای اساتید مشاور

 دکتر هاشمی به عنوان رئیس دانشکده  

آقای دکتر ضیائی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

دکتر روانی پور-مسئول اساتید مشاور

دکتر طهماسبی مدیر گروه مبارزه با بیماری ها

دکتر تنگستانی مدیر گروه علوم تغذیه

دکتر جوادزاده مدیر گروه بهداشت خانواده

دکتر امیدوار رشته HSE

دکتر ارفعی نیا مدیر گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت خانواده:

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده استاد مشاور رشته آموزش بهداشت ورودی 1400 و 1401 و 1402

دکتر مهنوش رئیسی رشته بهداشت عمومی ورودی 1399

آقای مسعود محمدی باغملایی رشته بهداشت عمومی ورودی 1400

دکتر حبیب عمرانی خو رشته بهداشت عمومی ورودی 1401

دکتر نجفی شرج آباد رشته بهداشت عمومی ورودی 1402

گروه HSE :

دکتر محسن امیدوار استاد مشاور رشته ارشد HSE ورودی 1400 و 1401 و 1402

 گروه بهداشت محیط:

دکتر حسین ارفعی نیا استاد مشاور رشته بهداشت محیط کارشناسی ورودی 1399 و ارشد ورودی 1400 و 1401 و 1402

دکتر داریوش رنجبر وکیل آبادی ورودی 1400

دکتر بهمن رماوندی ورودی 1401

دکتر سیدعنایت هاشمی استاد مشاور ورودی 1402  

گروه علوم تغذیه:

دکتر شبنم سالک زمانی ورودی 1399

دکتر مرضیه محمودی ورودی 1400

دکتر سعید نجف پور بوشهری ورودی 1401

دکتر سیدمحمد هادی امامت ورودی 1402

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     شورای.اساتید.مشاور        

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >