شورای آموزشی دانشکده

1402/8/2 0:0

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده

 

1) با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه های اجرای دستورالعمل ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب معاونت آموزشی وزارتخانه؛ مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و  ارائه پیشنهاد برنامه‌های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:

الف: برنامه‌های آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چارچوب مصوبات

ب: بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها

ج: پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزشی به شورای دانشگاه

د: پیشنهاد ظرفیت و شرایط پذیرش دانشجوی جدید

2) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط رئیس دانشکده و معاون آموزشی به شورا ارجاع می‌شود. سایر موارد پس از هماهنگی با دبیر شورا، قابل طرح در شورا خواهد بود.

 3) بررسی و اظهار نظر در خصوص تأسیس رشته‌های جدید، گروه آموزشی و دوره های جدید در قلمرو قوانین و مقررات موجود

 4) تدوین گزارش‌های دوره‌ای و تحلیلی از وضعیت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود

 5) بررسی و تصویب درخواست متقاضیان هیات علمی ارجاعی از گروه های آموزشی

 6) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان و همچنین تصمیم گیری در مورد دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی

 7) بررسی تقاضای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل، فرصت مطالعاتی آموزشی، اعطاء بورس اعضای هیأت علمی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

 8) تصویب سیاست های کلی آموزشی دانشکده و تأیید اجرای رویکردهای جدید در آن حوزه

 9) تعیین اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی

 

اعضای شورای آموزشی دانشکده

دکتر سیدعنایت هاشمی

دکتر منصور ضیائی

دکتر حسین ارفعی نیا

دکتر رحیم طهماسبی

دکتر حدیث تنگستانی

دکتر سیدهمام الدین جوادزاده

دکتر محسن امیدوار

دکتر شبنم سالک زمانی

دکتر معصومه روانی پور

مهندس جمال جمشیدی

 

 

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     شورای.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >