مدیر گزوه بهداشت خانواده

1402/8/2 0:0

مدیر گروه بهداشت خانواده  :  دکتر سید همام الدین جوادزاده

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 

پست الکترونیکی : Sh.Javadzadeh At Bpums.Ac.Ir

تلفن محل کار :  33450134 077

 

شرح وظایف مدیر گروه بهداشت خانواده

1)      تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

2)      ابلاغ برنامه‌های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر عضو هیئت علمی گروه

3)      نظارت برکلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه

4)      تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده

5)      تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفت‌ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه‌ها به مراجع ذیربط

6)      تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است

7)      پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

8)      انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

9)      پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

10)  ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

11)  برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان و یافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی

12)  شرکت در شوراها، کمیته‌ها و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط

کلمات کلیدی:
شرح.وظایف     مدیر.گروه    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >