امکانات و تجهیزات گروه آموزشی علوم تغذیه

1402/3/2 0:0

آزمایشگاه شیمی و میکروب مواد غذایی

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات مرتبط با دروس شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی وجود دارد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به قرار ذیل است:

ردیف

نام دستگاه

مدل

1

جذب اتمیک شعله ای (atomic absorption spectrometer)

AA240

2

روتاری اواپراتور

RV10

3

اسپکتروفتومتر

CECIL CE2501

4

انکوباتور

memmert in D6610

5

آنالیزور شیر

Funke

6

سانتریفیوژ

Funke

7

آون فن دار

U-630

8

کوره الکتریکی

shimazo

9

بن ماری

schutzart Dinen 60529

11

بن ماری

schutzart Dinen 60529

12

pH متر

UB-10

13

کلنی کانتر

TCC-8

14

ترازو با دقت 5

TP-214

15

ترازو با دقت3

TE1502s

16

آب مقطر گیری یکبار تقطیر

6112 Fater

17

پمپ خلآ

 

18

Tube shaker

IKA-TTS

19

هیتر 6 شعله

KI 26

20

هیتر معمولی

GHP - 132

21

یخچال

تک درب تراکمی نوع 6112/111

22

فریزر

تک درب و طبقاتی

23

Hot Plate

Yellow MAG HS7

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >