ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رحيم طهماسبي  

   دکتر رحيم طهماسبي   
سمت: مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
استاد آمار زیستی (PhD) دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها    
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >