پایان نامه
1
بررسی مقایسه ای تأثیر برنامه آموزشی به شیوه حضوری و غیر حضوری مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتار تغذیه ای سالمندان شهر اهرم در سال 92- 1391
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت نگارنده: لیلا سلیمانی استاد راهنما : دکتر سعید نجف پور بوشهری استاد مشاور : دکتر رحیم طهماسبی


بررسي عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن در دانش‌آموزان پایه پنجم و ششم ابتدايي شهر بوشهر بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت نگارنده : سیده معصومه زارع استاد راهنما : دکتر آزیتا نوروزی استاد مشاور : دکتر رحیم طهماسبی


عوامل پیشگویی کننده محور کنترل سلامت خود آزمایی پستان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان 20 تا 50 سال شهر بوشهر سال 92-1391
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت نگارنده : افسانه صحرایی استاد راهنما : دکترآزیتا نوروزی استاد مشاور : دکتر رحیم طهماسبی


کاربرد سازه های اساسی نظریه شناخت اجتماعی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت نگارنده: مکیه جمالی استاد راهنما: دکتر آزیتا نوروزی استاد مشاور: دکتر رحیم طهماسبی


کاربرد الگوی ارتقاء سلامت در شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شیمیایی استان ایلام سال 92- 1391
پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت نگارنده : رقیه چناری استاد راهنما : دکتر آزیتا نوروزی استاد مشاور : دکتر رحیم طهماسبی


1
< >