انتخاب واحد

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي را انتخاب کند. در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است. در صورتيکه دانشجو براي فراغت ازتحصيل تنها يک درس باقيمانده داشته باشد، با نظر شورای گروه ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذارند. اگردانشجويي در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر دانشگاه درنيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسي را انتخاب کند. در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد باقي داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با درنظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يک نيمسال انتخاب کند. تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداکتْر 6 واحد درسي است.
دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
انتخاب.واحد    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >