ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دكتر محمد راياني
  حسين قائدي
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر بهمن رماوندي
  محمد مهدي محمدي
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  مهندس داريوش رنجبر وكيل آبادي
  مسعود محمدي باغملايي
  سيد محسن هاشمي
  مهندس معصومه رواني پور
  دکتر مرضیه محمودی
  دکترعباس یوسفی‌نژاد
  دکتر عليرضا رهبر
 
< >