ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  آمار زیستی و اپیدمیولوژی

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر حسین ارفعی نیا
  مهندس معصومه رواني پور
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر محسن امیدوار
  دکتر عليرضا رهبر
  دکتر مریم مرزبان
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر آزيتا نوروزي
  دكتر محمد راياني
  حسين قائدي
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دکتر بهمن رماوندي
  محمد مهدي محمدي
  سيد محسن هاشمي
  مهندس داريوش رنجبر وكيل آبادي
  مسعود محمدي باغملايي
  دکترعباس یوسفی‌نژاد
 
< >