ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر عليرضا رهبر
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر آزيتا نوروزي
  دكتر محمد راياني
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دکتر بهمن رماوندي
  حسين قائدي
  سيد محسن هاشمي
  مهندس داريوش رنجبر وكيل آبادي
  مسعود محمدي باغملايي
  دکترعباس یوسفی‌نژاد
  مهندس معصومه رواني پور
  دکتر مرضیه محمودی
 
< >