ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  فهرست گروه های آموزشی  دانشکده بهداشت و تغذیه

  بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط
  بهداشت محیط

  بهداشت عمومی
کارشناسی بهداشت عمومی
  علوم تغذیه
کارشناسی علوم تغذیه
  آموزش بهداشت

 

  فهرست اساتید  دانشکده بهداشت و تغذیه

فهرست اساتید و مدرسان بر حسب حروف الفبا مرتب شده است
  فاطمه برازجاني
  مهندس معصومه رواني پور
  دکتر مرضیه محمودی
  دکتر همام‌الدین جوادزاده
  دکتر عليرضا رهبر
  دکتر سعيد نجف پور بوشهري
  دکتر عبداله حاجي وندي
  دکتر مهنوش رئیسی گهرویی
  دکتر فاطمه نجفي شرج آباد
  معصومه درخشنده ریشهری
  دکتر منصور ضیایی
  دکتر آزيتا نوروزي
  دکتر سينا دوبرادران
  دکتر رحيم طهماسبي
  دکتر سيد عنايت هاشمي
  دكتر محمد راياني
  حسين قائدي
  سيد محسن هاشمي
  دکتر بهمن رماوندي
  مسعود محمدي باغملايي
  دکترعباس یوسفی‌نژاد
  مهندس داريوش رنجبر وكيل آبادي
 
< >