ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر رحيم طهماسبي  

   دکتر رحيم طهماسبي   

دانشیار
PhD آمار زیستی
مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دریافت فایل رزومه


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۹

< >