ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر مرضیه محمودی  

     
سمت: استادیار
دکتری آمارزیستی
 


   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱۳۹

< >