بازدید معاون محترم آموزش دانشگاه بهمراه مدیر محترم آموزش از دانشکده بهداشت

27 آبان 1397

معاون محترم آموزش دانشگاه به همراه مدیر محترم آموزش و مسئول محترم امور عمومی معاونت آموزشی مورخ 27/8/1397 از دانشکده بهداشت و تغذیه بازدید نمودند.

در این بازدید برنامه ها و چشم انداز آینده دانشکده تبیین گردید و مسائل و مشکلات موجود فرا روی دانشکده در جهت تحقق چشم انداز ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون محترم آموزش دانشگاه ، مدیر محترم آموزش و مسئول محترم امور عمومی در نشستی صمیمانه با نمایندگان دانشجویان دانشکده شرکت نموده و مسائل و مشکلات را از زبان دانشجویان نیز شنیدند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.