آخرين اخبار

26 آذر 1396
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت از گروه آموزش بهداشت دانشکده

 

1 آبان 1396
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت و تغذیه

 

21 ارديبهشت 1395
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فریده اسماعیلی

 

20 ارديبهشت 1395
انتخاب دکتر دوبرادران بعنوان مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 

7 بهمن 1394
قابل توجه دانشجویان سال آخر کلیه رشته ها

 

5 بهمن 1394
زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

 

8 آبان 1394
برگزاری جلسه کمیته مشورتی

 

6 آبان 1394
موفقیت قابل تقدیر دانشجویان رشته علوم تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد

 

18 مهر 1394
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با واحدهای دانشکده بهداشت و مقررات آموزشی

 

11 مهر 1394
طرح درس اساتید

 
 << اخبار شهريور اخبار مهر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >