آخرين اخبار

22 آبان 1397
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه حق شناس کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

26 آذر 1396
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
بازدید اعضای بورد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت از گروه آموزش بهداشت دانشکده

 

1 آبان 1396
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشکده بهداشت و تغذیه

 

21 ارديبهشت 1395
برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه خانم فریده اسماعیلی

 

20 ارديبهشت 1395
انتخاب دکتر دوبرادران بعنوان مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 

7 بهمن 1394
قابل توجه دانشجویان سال آخر کلیه رشته ها

 

5 بهمن 1394
زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

 

8 آبان 1394
برگزاری جلسه کمیته مشورتی

 

6 آبان 1394
موفقیت قابل تقدیر دانشجویان رشته علوم تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد

 

18 مهر 1394
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با واحدهای دانشکده بهداشت و مقررات آموزشی

 
 << اخبار ãåÑ اخبار ÂÈÇä >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >