ای


28 بهمن 1398
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آقای عادل مقدس

 

26 بهمن 1398
درگذشت دانشمند بزرگ پروفسور قاسمعلی عمرانی، پدر علم پسماند ایران

 

21 مهر 1398
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت آقای حمید فاضلی

 

15 مهر 1398
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت خانم پریسا کشاورز

 

24 شهريور 1398
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم مریم براتیان

 

14 اسفند 1397
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط خانم فاطمه فرجی قاسمی

 

7 اسفند 1397
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت خانم ناهید سلطانی

 

27 آبان 1397
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

27 آبان 1397
فارغ التحصیلان کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای در آزمون کارشناسی ارشد چه رشته هایی می توانند ادامه تحصیل دهند

 

22 آبان 1397
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
جلسه دفاع از پایان نامه خانم وجیهه حق شناس کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

8 اسفند 1396
کارگاه یکروزه اخلاق حرفه ای ویژه دانشجویان
کارگاه یکروزه اخلاق حرفه ای ویژه دانشجویان

 

13 آبان 1396
عضویت دکتر سینا دوبرادران در دبیرخانه دایمی همایش بهداشت محیط ایران
عضویت دکتر سینا دوبرادران در دبیرخانه دایمی همایش بهداشت محیط ایران

 

26 بهمن 1395
دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی

 

7 دی 1395
سمینار یکروزه ایدز

 

22 تير 1395
نخستین پژوهش جهانی در مورد نقش فیلترهای سیگار در انتقال آلودگی به محیط دریایی توسط دکتر سینا دوبرادران

 

30 خرداد 1395
تسلیت خدمت دکتر رایانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

20 ارديبهشت 1395
انتخاب دکتر دوبرادران بعنوان مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 

18 مهر 1394
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود
برگزاری جلسه آشنایی دانشجویان جدیدالورود با واحدهای دانشکده بهداشت و مقررات آموزشی

 
 
 
< >