پایان نامه ها  دکتر رحيم طهماسبي  


  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد برنامه ريزی درسی: مقايسه اثر بخشی دو روش آموزش حضوری و غيرحضوری در مورد بهداشت باروری در ارتقاء سطح آگاهی زوجين باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان گناوه 1391 صغری درخشان کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: کاربرد الگوی ارتقاء سلامت در شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سلامت جانبازان شيميایی استان ايلام در سال 91-92 رقيه چناری کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی: تحت عنوان: بررسی سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز خدیجه احمدزاده کارشناسی ارشد عبدالرسول خسروی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: کاربرد سازه های تئوری شناخت اجتماعی در پيشگویی پيشرفت تحصيلی و سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 91-92 مکيه جمالی کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: عوامل پيشگویی کننده محور کنترل سلامت خودآزمایی سينه بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان 20 تا 50 ساله شهر بوشهر در سال 91-92 افسانه صحرايي، کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: بررسی عوامل موثر بر رفتار مسواک زدن دانش آموزان پايه 5 – 6 ابتدایی شهر بوشهر بر اساس مدل الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 91-92 معصومه زارع کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر رفتار تغذیه ای سالمندان شهر اهرم لیلا سليمانی کارشناسی ارشد سعید نجف پور" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در بررسی عوامل مؤثر بر وابستگی به نیکوتین در زنان مصرف کننده قلیان ساکن شهر بوشهر سال 93- 1392 ملیحه سعید فیروزآبادی کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: تحت عنوان: بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء بهداشت سیستم ادراری ـ تناسلی در خانم‌های باردار فرزانه نوروزی کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی، رحیم طهماسبی" "
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی: تحت عنوان: ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از نظر میزان توجه به ویژگی‌های محتوایی و فنی مؤثر بر ارتقای رتبه وبومتریک خدیجه شبانکاره کارشناسی ارشد علی حمیدی" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد محیط زیست تحت عنوان: حذف فلوراید از محلول آبی با استفاده از خاکستر گیاه Moringa Oliefera مریم کاکویی کارشناسی ارشد سینا دوبرادران" رحیم طهماسبی"
  - استاد مشاور پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان: بررسی عوامل موثر بر انجام فعالیت بدنی منظم دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بوشهر بر اساس مدل ارتقاء سلامت سال 93-1392. حمیده تمیمی کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی توسط رابطین بهداشتی بر میزان مصرف قلیان در زنان مصرف کننده قلیان شهر بوشهر احمد ستوده کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  مقایسه تاثیر دو روش آموزش گروهی و چندرسانه‌ای مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام ماموگرافی در معلمان شهر بوشهر زهرا حیدری کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  بررسی عوامل پیشگویی کننده انجام آزمایش غربالگری سرطان کلورکتال بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در افراد بالای 50 سال ساکن شهر بوشهر کامل قبادی کارشناسی ارشد آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  برآورد امید زندگی در شهرستانهای استان بوشهر درسالهای 1385 و 1390 شهرام سرافرازیان تخصص پزشکی اجتماعی نیلوفر معتمد" رحیم طهماسبی"
  - استاد راهنمای پايان نامه: تحت عنوان: کاربرد سازه های الگوي اعتقاد بهداشتي در پيشگوئي عوامل موثر بر مصرف منظم قرص اسيد فوليک در زنان باردار و داراي قصد بارداري. زهره کفائي کارشناسی ارشدآموزش بهداشت رحیم طهماسبی" آزیتا نوروزی"
  - استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت: فاطمه حسيني، تحت عنوان: مقايسه تأثير دو روش آموزش فردی و گروهی مبتني بر الگوي اعتقاد بهداشتي بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با آزمايش پاپ اسمير. فاطمه حسینی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت آزیتا نوروزی، رحیم طهماسبی" "
  بررسي عوامل موثر بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بوشهر مبتني بر تئوري شناخت اجتماعي در سال تحصيلي 93-1392 زهره شکيب کارشناسی ارشد آموزش بهداشت آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  مطالعه ي نقش فاضلاب ها در آلودگي باکتريايي آب سواحل بوشهر و گوناگوني ژنومي سويه هاي اشرشيا کلي مسعود عظيم زاده کارشناسي ‌ارشد ميکروب‌ شناسي محمد علی حقیقی" رحیم طهماسبی"
  بررسي تأثير آموزش مبتني بر الگوي ارتقاء سلامت بر ميزان پايبندي به درمان در بيماران مبتلا به ايدز شهر بوشهر فريده اسماعيلي کارشناسي ارشد آموزش بهداشت آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  مقايسه تاثير ترکيب گياهي سورنجان سفيد، زعفران وزنجبيل با سلکوکسيب بر علائم باليني سالمندان60-70 ساله مبتلا به استئوآرتريت زانو در شهر بوشهر فريده صالحي کارشناسي ارشد پرستاري-داخلي جراحي شهناز پولادی" رحیم طهماسبی"
  تاثير انتقال دانش پنهان از طريق داستان گويي بر تصميم گيري باليني پرستاران شاغل در مرکز تخصصي قلب بوشهر 1395 سارا سيار کارشناسي ارشد پرستاري-داخلي جراحي فائزه جهانپور" رحیم طهماسبی"
  بررسي ميزان تاثير کتاب‌درماني بر افزايش خلاقيت کودکان پيش‌دبستاني شهر بوشهر مژده خدابخشي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي عبدالرسول خسروی" رحیم طهماسبی"
  مقایسه دو روش آموزش غیرحضوری مولتی مدیا و پیام کوتاه بر میزان انجام فعالیت فیزیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کاربردی از الگوی ارتقاء سلامت حمیده لاری کارشناسي ارشد آموزش بهداشت آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی از طریق ابزار پیام رسان اینترنتی تلفن همراه (تلگرام) بر باور و عملکرد زنان بوشهری در رابطه با انجام آزمایش پاپ اسمیر فرزانه خادم الحسینی کارشناسي ارشد آموزش بهداشت آزیتا نوروزی" رحیم طهماسبی"
  بررسی رابطه سطح سرمی ویتامین D و دانسیته معدنی استخوانی در بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل 18 تا 50 سال در استان بوشهر در سال94 زهرا شیبانی پزشکی تخصص داخلی ابراهیم عصفوری" رحیم طهماسبی"
  شيوع آنتي بادي سرمي هپاتيت E در اهداکنندگان خون استان بوشهر در سال 1392 فرناز مظلوم کليماني پزشکي عمومي غلامرضا خمیسی پور" رحیم طهماسبی"
  بررسي مقايسه اي فراواني آلرژي و آسم در افراد با سن مدرسه (7-6 و 14-13 سال) بر اساس برنامه ISAAC در شهرهاي بوشهر، عسلويه و جم استان بوشهر حسين هوشمند پزشکي عمومي شکراله فرخی" رحیم طهماسبی"
  بررسي فراواني حساسيت به غذاهاي دريايي و ساير غذاها در دانش آموزان 13-14 سال شهر بوشهر و برازجان فريد ده بزرگي پزشکي عمومي شکراله فرخی" رحیم طهماسبی"
12

< >