دروس ارایه شده توسط  دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  مکانیک سیالات
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  کارآموزی در عرصه 1
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  کارآموزی 1
کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ,کارشناس...
  هیدرولیک
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  بهداشت محیط 1
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ,کارشنا...
  مدیریت کیفیت آب
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  بهداشت محیط 2
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...
  پروژه
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  بهداشت محیط 3
کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی ,کارشنا...

< >