دروس ارایه شده توسط  دکتر آزيتا نوروزي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  زبان تخصصی
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  روش تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 2
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  پویایی گروه
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  پایان نامه
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  ارتباط آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ,
  ارتباطات و آموزش سلامت
دستیاری تخصص پزشکی اجتماعی ,

< >