دروس ارایه شده توسط  مسعود محمدي باغملايي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول مدیریت خدمات بهداشتی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,کارشناسی ...
  اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی
مامایی ,
  اصول و کلیات خدمات بهداشتی
کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ,کارشناسی...

< >