بیوگرافی  دکتر عبداله حاجي وندي  


  دوران کودکی

اولین خونه ای که یادم است نزدیک شاهچراغ شیراز بودیم ولی مادرم میگفت محله بازارچه فیل بدنیا امدم . دبستان فرصت تا کلاس پنجم درس خواندم< >