سایر آثار  دکتر عبداله حاجي وندي  


  خرگوش صحرایی تاکنون جایی اریه نشده خیلی وقت پیش کشیدم خود آقا خرگوشه که با حوصله جلوم نشست
یکی از اقوام ساکن روستایی در فارس بود این خرگوش را برامون آورد من با مداد رنگی روی کاغذ اشتن باخ کشیدمش

دریافت فایل پیوست
  ویولون زن جایی ارایه نشده 1376 رنگ روغن
روی بوم 50*70

دریافت فایل پیوست

< >