دروس ارایه شده توسط  دکتر عبداله حاجي وندي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  آمار حیاتی
علوم تغذیه ,
  آمار حیاتی
پرستاری ,
  آمار زیستی
هوشبري ,اتاق عمل ,هوشبری (ناپیوسته) ,
  آمار حیاتی (اتاق عمل)
اتاق عمل (ناپیوسته) ,اتاق عمل ,
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي ,علوم آزمايشگاهي (ناپیو...
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
پرستاری (ارشد) ,
  آمار در کتابداری
كتابداري پزشكي ,
  آمار (ارشد کتابداری)
علوم كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي ,
  آمارحیاتی و روش تحقیق
مامایی (ناپیوسته) ,
  بهداشت و پزشکی اجتماعی 4(آمار)
پزشکی عمومی ,

< >