ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مدیریت استفاده مجدد و بازچرخش


 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر بهمن رماوندي 273/87 kB دانلود
2 طرح درس برای ترم دوم 98-99 دکتر بهمن رماوندي 23/45 kB دانلود
1
      
< >