ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکروب شناسی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر مرادعلي فولادوند 246/76 kB دانلود
2 طرح درس میکروب شناسی 1 عملی (مبحث کرم شناسی) دکتر محمد راياني 223/71 kB دانلود
3 طرح درس میکروب شناسی 1 تئوری (مبحث کرم شناسی) دکتر محمد راياني 201/80 kB دانلود
4 تك ياخته هاي خوني دکتر مرادعلي فولادوند 366/40 kB دانلود
5 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 497/74 kB دانلود
6 مقدمه انگل شناسی پزشكي دکتر مرادعلي فولادوند 266/01 kB دانلود
7 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 954/50 kB دانلود
8 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 513/50 kB دانلود
9 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 543/50 kB دانلود
10 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
11 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 773/00 kB دانلود
12 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 951/00 kB دانلود
13 Malaria دکتر مرادعلي فولادوند 2/08 MB دانلود
14 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 942/50 kB دانلود
1
      
< >