ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.مواد زاید جامد شهری و صنعتی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس مواد زائد جامد شهری دکتر سيد عنايت هاشمي 126/00 kB دانلود
1
      
< >