ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.تصفیه فاضلاب

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس تصفیه فاضلاب کارشناسی پیوسته دکتر سينا دوبرادران 22/45 kB دانلود
2 طرح درس تصفیه فاضلاب کارشناسی پیوسته دکتر سينا دوبرادران 22/49 kB دانلود
3 طرح درس- ناپیوسته دکتر سينا دوبرادران 21/51 kB دانلود
1
      
< >