ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 30/48 kB دانلود
2 طرح درس عملی دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي 31/20 kB دانلود
3 1) ميران زاده- محمدباقر- طراحي شبكه جمع اوري فاضلاب- دانشگاه علوم پزشكي كاشان1385 دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي ----
4 2) Water Supply and Sewerage, E. W. Steel – Terence J. Mc Ghee, Mc Graw- Hill Book Company. دکتر داريوش رنجبر وكيل آبادي ----
1
      
< >