ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.سیستم های انتقال و توزیع آب

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انتقال و توزیع-عملی دکتر بهمن رماوندي 259/54 kB دانلود
2 طرح درس انتقال و توزیع-تئوری دکتر بهمن رماوندي 240/14 kB دانلود
1
      
< >