ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکروبیولوژی محیط

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس میکروبیولوژی محیط کارشناسی ناپیوسته دکتر سينا دوبرادران 18/81 kB دانلود
2 میکروبیولوژی محیط- طرح درس دکتر بهمن رماوندي 22/74 kB دانلود
3 طرح درس میکروبیولوژی محیط- کارشناسی دکتر حسین ارفعی نیا 22/56 kB دانلود
4 طرح درس میکروبیولوژی محیط، کارشناسی پیوسته دکتر سينا دوبرادران 19/46 kB دانلود
1
      
< >