ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده های بهداشتی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس کاربرد کامپیوتر در تحلیل داده ها دکتر رحيم طهماسبي 160/75 kB دانلود
1
      
< >