ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۵


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 فارماکولوژی سیستم خودکار بدن رامين سيديان 801/42 kB دانلود
2 CV رامين سيديان 24/79 kB دانلود
3 داروهای قلب و عروق رامين سيديان 657/20 kB دانلود
4 فارماکولوژی بیماری های اعصاب رامين سيديان 1/13 MB دانلود
5 بی هوش کننده ها و بی حس کننده ها و اپیوییدها رامين سيديان 815/13 kB دانلود
6 داروهای آنتی هیستامین و ناراحتی های تنفسی رامين سيديان 655/18 kB دانلود
7 فارماکولوژی گوارش و خون رامين سيديان 735/48 kB دانلود
8 فارماکولوژی دیابت رامين سيديان 777/71 kB دانلود
9 پوکی استخوان و هورمون های جنسی رامين سيديان 893/77 kB دانلود
10 داروهای آنتی میکروبیال رامين سيديان 1/58 MB دانلود
11 کورتیکواسترویید ها و داروهای کاهنده وزن رامين سيديان 887/33 kB دانلود
12 سیستم اتونومیک رامين سيديان 1/01 MB دانلود
13 هیپرلیپیدمی رامين سيديان 797/05 kB دانلود
14 داروهای مورد استفاده در سیستم خون ساز رامين سيديان 913/23 kB دانلود
15 داروهای بیماری های روانی رامين سيديان 1/13 MB دانلود
16 داروهای ضد درد رامين سيديان 814/99 kB دانلود
17 فشارخون رامين سيديان 2/06 MB دانلود
18 درد قفسه سینه رامين سيديان 174/41 kB دانلود
19 مخدر رامين سيديان 258/91 kB دانلود
20 اعتیاد رامين سيديان 393/68 kB دانلود
21 شوک رامين سيديان 2/48 MB دانلود
22 اپیویید های موجود در بیمارستان رامين سيديان 361/17 kB دانلود
23 گزش رامين سيديان 1/96 MB دانلود
24 روش های پیشگیری از حاملگی رامين سيديان 328/01 kB دانلود
25 داروهای موثر در بارداری رامين سيديان 516/53 kB دانلود
26 داروهای بیماری های روانی رامين سيديان 1/15 MB دانلود
27 oipids رامين سيديان 195/32 kB دانلود
28 طرح درس رامين سيديان 196/78 kB دانلود
29 آشنایی با فارماکولوژی رامين سيديان 1/38 MB دانلود
30 فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک رامين سيديان 941/19 kB دانلود
1
      
< >