درس ناتمام

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
در موارد استثنايي و نمره تمرين دبيري، کارآموزي و کارورزي، عمليات صحرايي، کار در عرصه و دروسي که در برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه ارائه مي شود، درصورتي که به تشخيص اسناد و تأييد گروه آموزشي مربوط، تکميل آنها در طول يک نيمسال تحصيلي ميسر نباشد. ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداکثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.
دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
درس.ناتمام    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >