تغيير رشته

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع کارداني و کارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يک رشته به رشته ديگر در يک گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد: 1. ادامه تحصيل متقاضاي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد. 2. حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحدهاي دوره را گذرانده باشد. 3. نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد. 4. باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصيل، امکان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد. دانشجو در هريک از مقاطع تحصيلي، تنها يک بار مي تواند تغيير رشته دهد. تغيير رشته درمقاطع تحصيلي هم سطح، صورت مي گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر، امکان پذير است. دانشجوي متقاضي تغییر رشته بايد فرم در خواست را در زمان تعیین شده توسط دانشگاه از اداره آموزش دانشکده تحویل و بعد از تکمیل قسمت مربوطه به گروه آموزشی مبدا تحویل نماید. این درخواست در شورای گروه طرح و بعد از تصویب به شورای آموزش دانشکده ارسال می گردد. شورای آموزش دانشکده نیز بعد از موافقت مراتب را به اداره کل آموزش ارسال می نماید . اداره کل آموزش فرم تکمیل شده را جهت اعلام نظر به گروه مقصد ارسال و در صورت موافقت گروه مقصد اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در صورت عدم موافقت گروه آموزشی مقصد ،مراتب به صورت کتبی به دانشکده اعلام تا به اطلاع دانشجو رسانده شود. درصورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نامنويسي کند و پس از نامنويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد. اقدام نکردن دانشجو به نامنويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود. دروسي که دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه آموزشي، بادروس رشته جديد اشتراک محتوايي داشته باشد و نمره هر يک از آن دروس نيز از 12 کمتر نباشد. دروس پذيرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين کل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در کارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال، چنانچه ميانگين کل واحدهاي پذيرفته نشده او کمتر از 12 باشد، جمعأ به عنوان يک نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود. درصورتي که تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، درحدي باشد که امکان گذراندن واحدهاي موردنياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل، از وي سلب کند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.
دریافت فایل پیوست نامه

   

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >