مرخصي تحصيلي

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
دانشجو مي تواند براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده کند. مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود. تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت کتبي، حداقل دو هفته قبل از شروع نامنويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده تسليم گردد.
دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
مرخصي.تحصيلي    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۶
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >