انتخاب واحد مشروط

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد، در غير اين صورت، انتخاب واحد دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. هر دانشکده موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، کتبا" اطلاع دهد. و يک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر، مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود. دانشجويي که به صورت مشروط انتخاب واحد مي کند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد. اخراج دانشجوي مشروط درصورتي که ميانگين نمرات دانشجو در دوره کارشناسي در دو نيمسال متوالي یا سه نيمسال متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي که باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود. دانشجوئي که به علت مشروط شدن يا به هر دليل ديگر از ادامه تحصيل در دوره کارشناسي محروم يا منصرف مي شود در صورتي که حداقل 70 واحد درسي را با نمره قبولي گذرانده باشد مي تواند مدرک کارداني در همان رشته دريافت کند. صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرفنظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن دانشگاه صادرکننده مدرک کارداني صورت ميگيرد. دانشجويي که به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يالغو تعهداتي که در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شرکت کند. و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد. دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهائي را که دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.
دریافت فایل پیوست نامه

   

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >