حذف و اضافه

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلت کمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداکثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آنکه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حدمقرر تجاوز نکند. در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا" غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانيا"، تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد کمتر نشود. دانشجو مکلف است فرم مخصوص حذف تکدرس را از اداره آموزش دانشکده تحویل گرفته و به تایید استاد درس مبنی بر عدم وجود غیبت بیش از 16/3 از زمان شروع تا زمان مورد درخواست برساند و سپس به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید. حذف کليه درسهاي اخذ شده در يک نيمسال، تنها درصورتي مجاز است که بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشکده، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.
دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
حذف.اضافه    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۹
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >