حضور و غياب کلاسی دانشجو

تاریخ نامه: 11 آبان 1394
شماره نامه:
 
آموزشی  |   
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود. در این خصوص استاد درس گزارش غیبت را به اداره آموزش دانشکده اعلام میدارد در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از16/3 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست. ولي نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود. تشخیص موجه بودن به عهده شورای آموزش دانشکده می باشد و تصمیم شورا به صورت کتبی به اداره کل آموزش اعلام می شود. غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو16/3 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.
دریافت فایل پیوست نامه
کلمات کلیدی:
حضور.غياب     کلاسی    

تاریخ بروز رسانی:   11 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۹
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >